Oppsiktsvekkende resultater innen myelomatose

BestPractice | Juni 5, 2018 | ASCO 2018

Hør denne MEDtalk om myelomatose og hva som er kommet av nyheter på ASCO. Noe du får høre om er Car T Cell-terapi som er ny potent behandling og hvor det pågår studier i Norge.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...