Oppsummering av lungekreftbehandling på ASCO 2018

BestPractice | Juni 6, 2018 |

Odd Terje Brustugun, leder av Norsk Lungekreft Gruppe og overlege, dr.med., ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus, gir her sin vurdering av de viktigste nye dataene om lungekreft fra ASCO.

#

Seneste nyheder

Vurdering  av  PSA-verdi  og  risiko  for  prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende  responsrate   ved  B-celle  lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...