Oppsummering av lungekreftbehandling på ASCO 2018

BestPractice | Juni 6, 2018 | ASCO 2018

Odd Terje Brustugun, leder av Norsk Lungekreft Gruppe og overlege, dr.med., ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus, gir her sin vurdering av de viktigste nye dataene om lungekreft fra ASCO.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...