Optimering av adjuvant behandling ved HER2-positiv tidlig brystkreft

BestPractice | Juni 4, 2018 | ASCO 2018

Der er i dag flere muligheter for individuell justering av  behandlingen av HER2 positiv brystkreft. I denne  MEDtalk  redegjør Mariana Chavez-MacGregor, The University of Texas, for de kliniske fordelene i forhold til bivirkningsrisikoen og omkostninger, samt høyrisiko pasienter som kan ha behov for en oppjustert behandlingsinnsats.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...