Positive resultater med avelumab til pasienter med metastatisk merkelcellekarsinom

BestPractice | Juni 4, 2018 | ASCO 2018

Immunterapi til denne gruppen pasienter vil endre praksis forteller professor Paul Nghiem.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...