Progresjon med sjekkpunkt-inhibitor hos nyrekreftpasienter

BestPractice | Juni 1, 2018 | ASCO 2018

Onkolog Mosche Ornstein fra Clinic Taussig Cancer Institute, Cleveland, forteller om resultatene fra denne studien med 48 pasienter. Resultatene viste en responsrate på 40% og PFS på 9,2 måneder. Studien viser at Axitinib kan brukes ved progresjon etter immunterapi hos nyrekreftpasienter.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...