Rutinemessig bruk av dyp sekventering ved KML

BestPractice | Juni 17, 2018 | EHA 2018

Resultatene fra den første prospektive studien av rutinemessig bruk av dyp sekventering viser at det for det første er mulig å anvende metoden regelmessig, men også at mutasjoner kan påvises hos flere pasienter enn hittil antatt. Hør her Simona Soverini fremlegge resultatene.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...