Sikkerhetsdata for kombinasjonsbehandling av AL Amyoloidose

BestPractice | Juni 17, 2018 | EHA 2018

AL amyloidose er den hyppigste subgruppe ved amyoloidose. Avleiringene består hovedsakelig av immunglobulinets lambda eller kappa lettkjeder og produseres normalt av en klonal plasmacellepopulasjon i ryggmargen.

I denne MEDtalk presenterer Giampaolo Merlini sikkerhetsdata for kombinasjonsbehandling med subkutan daratumumab, cyclophosphamid, bortezomib og dexanethason til pasienter som er nydiagnostisert med  AL Amyloidose.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...