Signifikant økt PFS ved behandling av myelomatose

BestPractice | Juni 17, 2018 | EHA 2018

I fase III studien OPTIMISMM sammenlignet man 559 myelomatosepasienter med tilbakefall på lenalidomide basert regime. Pasientene ble randomisert til pomalidomide (P), bortezomib (V) og dexamethason (d) eller Vd.  Resultatet viste signifikant økt PFS hos pasienter behandlet med PVd sammenlignet med Vd. Se resultatene presenter i denne MEDtalk av Paul Richardson.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...