Sirkulerende biomarkør kan muligens forutsi effekt av behandlingen ved ovariekreft

BestPractice | Juni 6, 2018 | ASCO 2018

Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge ph.d., Onkologisk afdeling Vejle Sygehus, har tidligere publisert data som viste at pasientene med metastatisk ovariekreft oppnår en responsrate på 60 % ved behandling med PARP-hemmer. I denne MEDtalk redegjør hun for data som antyder at en sirkulerende biomarkør kanskje kan brukes til å finne de pasientene som ikke responderer på PARP-hemmerbehandlingen.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...