Translasjonell forskning og nye biomarkører

BestPractice | Juni 3, 2018 | ASCO 2018

Immunterapi har en liten plass i behandling av kolorektalcancer og kjemoterapi er fortsatt det sentrale. Liquid biomakers og biomarkører i immunforsvaret har mange og spennende postere her på ASCO forteller overlege Torben Frøstrup Hansen.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...