Trippelbehandling til høyrisikopasienter med myelomatose

BestPractice | Juni 17, 2018 | EHA 2018

Carfilzomib, cyclophosphamid and dexamethason er en effektiv og generelt veltolerert trippelbehandling, hvor en kan oppnå dyp respons og MRD-negativitet. Se resultatene fra denne undersøkelsen i denne MEDtalk av Director Myeloma Services, Chandramouli Nagarajan og dr. Chen Yunxin, Singapore General Hospital.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...