Vaksine mot ikke-småcellet lungekreft i stadium III-IV

BestPractice | September 19, 2017 | ESMO 2017 | Onkologi /hematologi

Kan vaksine bli en fremtidig behandling av lungekreft? Svaret på dette spørsmålet er rykket litt nærmere etter årets ESMO kongress i Madrid. Lege og ph.d.-student, Julie Kjeldsen, Center for Cancer og Immunterapi ved Herlev Hospital viste data fra en pilot-studie. I studien ble pasienter med lungekreft i stadium III-IV behandlet med en vaksine som stimulerer immunsystemet og gjenkjenner og dreper kreftceller. De foreløpige data viser at det er en positiv effekt på denne gruppe svært syke pasienter. Klikk på bildet  og hør Julies presentasjon av sine resultater.

#

Seneste nyheder

ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer
ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer
ESMO 2017, i samarbeid med EACR (European association for Cancer...
Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft
Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft
Behandling med Pembrolizumab tolereres godt, forlenger overlevelsen og gir bedre...