Vaksine bedrer progresjonsfri overlevelse betydelig ved ovarialcancer

BestPractice | Juni 4, 2018 | ASCO 2018

Dendrittisk cellevaksine etterfulgt av cellegiftbehandling gir en betydelig lengere progresjonsfri overlevelse på 6 måneder sammenlignet med vaksine etterfulgt av kjemoterapi. Dette er ifølge overlege Olesya Solheim ved Radiumhospitalet et viktig funn og vil være fremtidig behandling av norske pasienter med ovarialcancer, da vaksinen lages på Radiumhospitalet.

#

Seneste nyheder

Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...