Vaksine bedrer progresjonsfri overlevelse betydelig ved ovarialcancer

BestPractice | Juni 4, 2018 |

Dendrittisk cellevaksine etterfulgt av cellegiftbehandling gir en betydelig lengere progresjonsfri overlevelse på 6 måneder sammenlignet med vaksine etterfulgt av kjemoterapi. Dette er ifølge overlege Olesya Solheim ved Radiumhospitalet et viktig funn og vil være fremtidig behandling av norske pasienter med ovarialcancer, da vaksinen lages på Radiumhospitalet.

#

Seneste nyheder

Vurdering  av  PSA-verdi  og  risiko  for  prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende  responsrate   ved  B-celle  lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...