Venetoclax og ibrutinib som 1. linjebehandling ved KLL

BestPractice | Juni 3, 2018 |

Professor Catherine Diefenbach ved NYU Langone Medical Center og Perlmutter Cancer Center i NewYork viser til svært god responsrate i en KLL høyrisikopopulasjon. 163 KLL-pasienter hvorav 30% av pasientene var høyrisiko pasienter (p17 delesjon og 11q). Etter en behandlingsrunde med ibrutinib, ble venetoclax lagt til den ene armen.

Det gjøres nå ytterligere studier og behandlingen har potensiale som et kjemoterapifritt tilbud.

#

Seneste nyheder

Vurdering  av  PSA-verdi  og  risiko  for  prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende  responsrate   ved  B-celle  lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...