Viktig med faglig nettverk for sjeldne kreftsykdommer

BestPractice | September 15, 2017 | ESMO 2017

Sjeldne cancersykdommer er ofte aggressive og rammer ofte yngre pasienter. En av de store utfordringer ved sjeldne kreftsykdommer er at det kan gå lang tid før rett diagnose kan stilles og den rette behandlingen tilbys. I mange tilfelle er det nødvendig med en second opinion i forhold til valg av behandling. Hør Olesya Solheim, overlege, Oslo Universitetssykehus fortelle om, hvorfor det er viktig å delta på kongresser som ESMO og om hennes forventninger til immunterapi ved gynekologisk cancer hvor det er mange spennende studier på vei.

#

Seneste nyheder

ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer
ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer
ESMO 2017, i samarbeid med EACR (European association for Cancer...
Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft
Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft
Behandling med Pembrolizumab tolereres godt, forlenger overlevelsen og gir bedre...