Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft

BestPractice | Juni 12, 2018 |

Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området, så er det to studier som Arne Berg, overlege, ph.d., Onkologisk Avdeling, Drammen Sykehus, fant av stor interesse. De peker frem mot at man kan ta noen mer relevante kliniske valg i forhold til prostatakreft. Se oppsummeringen her.

#

Seneste nyheder

Vurdering  av  PSA-verdi  og  risiko  for  prostatakreft
Vurdering av PSA-verdi og risiko for prostatakreft
Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området,...
Imponerende  responsrate   ved  B-celle  lymfom
Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom
Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate...