Ynge mennesker med KLL vil kunne tilbys en ny effektiv kombinasjonsbehandling

BestPractice | Juni 16, 2018 | EHA 2018

Kombinasjonen  av duvelisib og FCR (fludarabin, cyclofosfamid, rituximab) er undersøkt i en fase IB/II studie. Assisterende professor Matthew Davids ved Dana-Farber Cancer Institute, Boston, fremlegger her i denne MEDtalk  de viktigste resultatene fra denne studien, hvor hele 81% av pasientene oppnådde MDR-negativitet i ryggmargen.

#

Seneste nyheder

PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom
Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser...
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom
Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm...