Vinner til en revolution for behandling av atopisk dermatitt

BestPractice | okt 2018 | EADV 2018 |

De senere år har gitt oss en forståelse av patogenesen for atopisk dernatitt, som er på mange måter en langt mere komplisert sykdom enn psoriasis. Denne viten skal vi bruke i forhold til å optimere fremtidens behandling. I denne MEDtalk gir Kåre Tveit sin vurdering av nye behandlingsmuligheter og hans forventninger til en fremtid, som gir pasienten håp, og som han gleder seg over å være en del av