Stigmatisering i dermatologien

BestPractice | okt 2018 | EADV 2018 |

Det er meget utbredt blant dermatologiske pasienter, at de opplever seg sigmatisert og at dette i alvorlig grad påvirker deres livskvalitet. I år satte Jacek C. Szepietowski, medlem av EADV`s bestyrelse, fokus på dette, samt lokale kulturelle forhold. Jacek C. Szpietowski påpeker det er viktig med en helhetlig tilgang til dermatiologiske pasienter, hvor strategien også er å motvirke og beskytte mot stigmatiseringen. Klikk og hør budskapene fra Jacek C. Szepitowski, Departmat of Dermatology, Venerology and Allergology, Unerversity of Medicine, Wroclaw, Polen