Muskulær stivhet og smerter hos personer med ADHD

BestPractice | Jul 2016 | Smerter | Fastleger |

Av Liv Larsen Stray, ph.d., spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Avdeling for barn og unges psykiske helse og Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Øistein Kristensen, overlege, spesialist i psykiatri, seniorforsker, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus, Kristiansand Torstein Stray, ph.d., spesialist i klinisk psykologi, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus, Kristiansand   Prevalensen av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) blant barn er anslått til 5,3 % på verdensbasis,1-5 60 % av de som får diagnose i barne­alder har fortsatt symptomer som voksne.6 Noen hevder at alvorlig­­­hetsgraden av ADHD-problemene avtar med alderen,7 mens andre hevder at symp­tomene bare endres over tid.8 Hyperaktiviteten avtar mens symptomer på uoppmerksomhet vedvarer eller forverres med alderen.8 Psykiatrisk komorbiditet er vanlig,9 mens det er mindre kjent at somatiske problemer kan være forbundet med tilstanden. Det er imidlertid rapportert at personer med ADHD ofte har diagnoser som fibromyalgi eller kronisk fatigue.10 Motoriske reguleringsvansker hos barn med ADHD og effekt av metylfenidat på disse I sitt doktorgradsarbeid11,12 påviste førsteforfatter at 80 % av barn med ADHD/­HKD har muskulære reguleringsproblemer. Disse spesifikke regulerings­problemene kommer bare i begrenset grad fram gjennom standardiserte motoriske tester. Stray observerte at mange barn med ADHD uten problemer kunne gjennomføre tester som Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC)13 og motoriske deler av det nevropsykologiske testbatteriet Halstead-Reitan14 samt soft sign-tester, mens de samme barna i dagligdagse aktiviteter som måltid, lek og skolearbeid fremviste motoriske problemer. Disse ble imidlertid ofte betraktet som atferdsproblemer av foreldre og lærere. ”Slurvete” og rotete skriftforming, kroppsuro eller stadig nedglidning av stolen, evt. ”henging” over pulten, samt klaging over andpustethet og smerter ved løping i gymaktiviteter, ble svært ofte forstått som aktiv for­styrrelse eller som ”dovenskap” og førte til stadig kritikk og mishagsytringer fra omgivelsene. Stray utviklet med bakgrunn i disse observasjonene en...