Nasjonalt senter for partikkelterapi har åpnet i Danmark

Birgitte Vrou Offersen | okt 2019 | Onkologi /hematologi |

Birgitte Vrou Offersen
overlege, ph.d.,
Kreftavdelingen,
Aarhus Universitetshospital,
Danmark

Etter en søknadsrunde pekte et internasjonalt ekspertpanel ledet av Sundhedsstyrelsen ut Aarhus Universitetshospital som vertskap for Dansk Center for Partikkelterapi. Senteret står nå ferdig. Byggingen av Dansk Center for Partikelterapi ble blant annet støttet av en bevilgning over statsbudsjettet på 275 millioner danske kroner, og en donasjon på 250 millioner danske kroner fra A.P. Møllerfonden. Partikkelterapi er en avansert høyteknologisk strålebehandling, hvor protoner målrettet kan treffe kreftvev, med mindre stråledose til omkringliggende normalvev. Konvensjonell fotonstrålebehandling (røntgen) avsetter doser med litt mindre presisjon og ofte en større stråledose til normalvev. Partikkelterapi er hittil blitt rutinemessig anvendt for selekterte pasientgrupper, for eksempel barn med kreft, hvor risiko for ettervirkninger av behandlingen er særlig utfordrende. Disse pasientene har blitt behandlet på utenlandske partikkelterapianlegg. Det forventes at partikkelterapi på sikt vil være et behandlingstilbud for ca. 10 % av alle danske pasienter som blir anbefalt stråleterapi. Alle Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) har derfor holdt møter med Dansk Center for Partikkelterapi for å utarbeide retningslinjer for hvilke kreftpasienter som kan anbefales partikelterapi. Internasjonalt er det utført veldig lite forskning vedrørende indikasjoner for og kliniske effekter av partikkelterapi. Følgelig er det i dag meget lite klinisk evidens for nytte av partikkelterapi mot en lang rekke kreftformer. Forskning på partikkelterapi vil derfor være i høysetet på DCPT, hvor ca. 15 % av pasientene vil være individer som til nå har blitt behandlet i utlandet, men som fremover vil bli behandlet i Aarhus. Omtrent 85 % av pasientene vil bli behandlet i forskningsstudier utarbeidet og ledet av Danske Multidisciplinære Cancer Grupper. Det kan for eksempel være pasienter med kreft i hode/halsområdet, eller brystkreft, hvor det ikke tradisjonelt er indikasjon for partikkelterapi. Utvalgte pasienter med disse kreftformene kan i løpet av 2019 bli tilbudt protokollert partikkelterapi. Dansk Center for Partikelterapi er et nasjonalt senter hvor mange leger og...