Nevropsykiatriske symptomer og symptomgrupper ved mild kognitiv svikt og demens av Alzheimers type

Nikias Siafarikas | mai 2019 | Psykiatri / Neurologi |

Nikias Siafarikas
psykiater, overlege,
Akershus Universitetssykehus

For å stille en demensdiagnose kreves det fra ICD 10 kognitive forstyrrelser, samt nedsatt hverdagsfunksjon. De fleste pasientene med en demens har dog i tillegg ikke-kognitive symptomer som også kalles nevropsykiatriske symptomer (NPS). NPS omfatter for eksempel depresjon, apati, agitasjon, vrangforestillinger og hallusinasjoner.  Vanligvis forekommer NPS ikke isolert som individuelle symptomer, men heller i form av syndromer eller symptomgrupper. Det er mange studier som har funnet relativt stabile eksempler på slike symptomgrupper ved hjelp av faktoranalyser.  Høy prevalens av NPS ble funnet hos pasienter med mild kognitiv svikt (MCI) (opptil 85 %) og demens (opptil 98 %). Blant de hyppigste enkeltsymptomene peker mange studier på depresjon ved MCI og apati ved demens. Psykotiske symptomer øker på veien mot alvorlig demens. Depresjon, psykose og agitasjon er beskrevet som de mest konsistente symptomgruppene. Terminologien varierer noe – for eksempel kaller noen symptomgruppen depresjon for «affektiv gruppe».  De fleste studiene undersøker kohorter med færre enn 500 pasienter. Studiene varierer mye i forhold til diverse parametre, som for eksempel studiesetting (kommunal, sykehjem eller sykehus) og diagnostiske verktøy. Mange ignorerer etiologien til demens og bruker demens bare på et syndromatologisk plan, og veldig få beskriver forskjellige alvorlighetsgrader av demens.  I studien vår undersøkte vi prevalens av NPS på forskjellige alvorlighetsgrader av kognitiv svikt, fra MCI til alvorlig demens av Alzheimers type (AD). Vi identifiserte også grupper av NPS i en faktoranalyse. En viktig forskjell fra tidligere studier er størrelsen på kohorten vår, som består av flere enn 2000 undersøkte personer.  Materiale og metoder Studien er en tverrsnittsstudie basert på data fra det Nasjonale kompetansetjeneste for aldring og helse («Norkog», Oslo universitetssykehus, Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold). Pasientene samtykket skriftlig. I den aktuelle studien inkluderte vi pasienter med MCI eller AD med foreliggende data om «Neuropsychiatric inventory questionnaire» (NPIq) og «Mini mental state examination» (MMSE).  Pasientene...