Nok en vellykket EULAR-­kongress er over – og vi må vente et helt år til neste gang!

Rikke Helene Moe | Jan 2020 | Revmatologi |

Rikke Helene Moe
EULAR HPR chair,
fysioterapeut og forsker på
Nasjonal kompetansetjeneste for
revmatologisk rehabilitering (NKRR)
Revmatologisk avdeling,
Diakonhjemmet Sykehus

Denne gangen var vi tilbake i sommerlige Madrid, der IFEMA ligger lett tilgjengelig ikke for langt unna sentrum. Programmet inneholdt et stort antall vitenskapelige og klinisk betydningsfulle presentasjoner av høy kvalitet, som la et godt grunnlag for diskusjoner og nettverksbygging. I år testet både PARE og HPR flere interaktive formater for å fremme diskusjon og interaktivitet, man kunne for eksempel stemme for å bidra med egen mening underveis i noen sesjoner. EULAR utvider nå repertoaret for å stimulere til aktive læringsopplevelser.  Det er også en klar tendens til et større antall møter og prosjektaktiviteter, både før og etter det offisielle dagsprogrammet. EULAR-kongressen er et sted der man kan diskutere ideer og prosjekter – og sammen jobbe for å få dem gjennomført! Helsepersonell innen revmatologi (HPR) presenterte et variert program med nyheter og fremskritt, forskningsprosjekter og state of the art.  Tre spennende studier mottok HPR EULAR Abstract Awards:  Wilkie et al. (OP0155-HPR) ønsket å identifisere potensielle mekanismer som kan forklare den økte dødeligheten hos mennesker med artrose. Han presenterte en befolkningsbasert prospektiv kohortstudie av voksne i alderen 50 år og eldre (n = 8066), hvorav 30 % hadde artrose.  Det viste seg at gangfrekvens, depresjon og søvnløshet var de viktigste mediatorene for sammenhengen mellom artrose og dødelighet. Funnene understreker betydningen av å ta disse potensielt modifiserbare faktorene alvorlig, noe som er kjernen i helsepersonells praksis.  En randomisert kontrollert studie (RCT) utført av Gravås et al. (OP0160-HPR) viste at pasienter med artrose i tommelens rotledd som fikk ergoterapi (n = 84) hadde en klar, men ikke statistisk signifikant trend mot reduksjon og forsinkelse av kirurgi i forhold til kontrollgruppen (n = 82). Dette understreker viktigheten av tidlig henvisning av disse pasientene til pasientopplæring, håndøvelser og vurdering av hjelpemidler.  Bearne et al. (OP0268-HPR) utforsket utbredelsen, forholdet og effekten av utmattelse hos voksne med...