NordScreen – interaktiv presentasjon av screeningdata for livmorhalskreft i Norden

Veli-Matti Partanen | Mar 2020 | Onkologi /hematologi |

Veli-Matti Partanen
prosjektleder,
forsker ved Det finske kreftregisteret

SAMMENFATNING NordScreen er en pilotmodell for internasjonal sammenligning av kreftscreening. Den inneholder allerede flere indikatorer for screening for livmorhalskreft fra Norge, Finland, Island, Sverige og Danmark. De nordiske landene har vært pionerer innen screening av livmorhalskreft med befolkningsbaserte screeningprogrammer. Livmorhalskreft er globalt den fjerde vanligste kreften blant kvinner, med anslagsvis 570 000 tilfeller og 310 000 dødsfall i 2018.1Livmorhalskreft er forårsaket av humant papillomavirus (HPV). De viktigste strategiene for forebygging av livmorhalskreft er vaksinasjon mot HPV-infeksjon, og screening for å oppdage og behandle forstadier til kreft i livmorhalsen. De nordiske landene har vært pionerer innen screening av livmorhalskreft med befolkningsbaserte screeningprogrammer etablert i Finland, Island og Sverige allerede på 1960-tallet, i Danmark på 1980-tallet og i Norge på 1990-tallet. Screening har vært vellykket i alle de nordiske landene, noe som har ført til 60-85 % reduksjoner i forekomst og dødelighet av livmorhalskreft sammenlignet med situasjonen uten screening.2Vaksinasjon er en nyere forebyggingsstrategi og de første nordiske HPV-vaksinasjonsprogrammene startet i Norge og Danmark i 2009, etterfulgt av andre nordiske land noen år senere.3 For tiden kalles kvinner i alderen 25-69 år inn til screening i Norge. Testmetoden er cytologi for kvinner i alderen 25-33 år, og HPV-testen erstatter cytologi i andre aldersgrupper. Intervallet er tre år for cytologi og fem år for HPV-testing.  Nordiske registre gjør sammenligning mellom land mulig De nordiske landene har høykvalitetsregistre over screeningsaktiviteter som kan kobles gjennom personlige identifikasjonskoder på tvers av forskjellige nasjonale registre. Programmer for kreftscreening overvåkes og evalueres i alle nordiske land, men evalueringsmetodene og definisjonene for kavlitetsindikatorer kan variere, hvilket gjør sammenligninger mellom land utfordrende. NordScreen-plattformen (nordscreen.org) er utviklet for bedre å kunne sammenligne screeningprogrammer for livmorhalskreft mellom land. Det er et bredt tilgjengelig nettbasert program som gir tilgang til standardiserte indikatorer. Målet er å supplere nasjonale overvåkingssystemer og offentlig gi sammenlignbar informasjon om screeningprogrammer. Prosjektet er et...