Norsk Aften ASCO 2018 – samarbeidspartnere

 BestPractice er arrangør av møtet. BestPractice er et tidsskrift, som er uavhengig av industrien og finansieres gjennom annonser. Annonsørerne har ingen innflytelse på innholdet.

Møtet arrangeres med støtte av følgende firmaer