NTHL1-mutasjoner gir ikke bare polypose

Wenche Sjursen | Jul 2019 | Gastroenterologi |

Wenche Sjursen
professor,
Institutt for klinisk og molekylær medisin,
NTNU, klinisk laboratoriegenetiker,
Avdeling for medisinsk genetikk,
St. Olavs hospital

Hildegunn Høberg Vetti
overlege,
Regionalt kompetansesenter
for arvelig kreft,
Haukeland universitetssjukehus

Kreft i colon og rectum (colorectal cancer – CRC) er en av de hyppigste kreftformene i Norge, med ca. 4000 nye krefttilfeller årlig. Som ved andre typer kreft er prognosen ved CRC avhengig av hvor tidlig kreften diagnostiseres. Jo tidligere stadium ved diagnose, jo bedre prognose for overlevelse.  De fleste CRC er sporadiske, men det er rapportert at opptil 30 % har en familiær opphopning. Det vil si at disse familiene har en høyere forekomst av CRC enn den generelle befolkningen. Imidlertid er det mindre enn 10 % av CRC-tilfellene som er forårsaket av et arvelig cancersyndrom, hvor vi kjenner hvilke gener som er involvert.  Det hyppigst forekommende arvelige CRC-syndromet er Lynch syndrom (2-3 % av all CRC) som er forårsaket av medfødt genfeil i gener involvert i DNA mismatch-reparasjon. Andre arvelige CRC-syndromer er assosierte med gener som gir en polypose fenotype, hvorav familiær adenomatøs polypose (FAP), forårsaket av medfødt genfeil i APC-genet, er mest kjent. Både Lynch syndrom og FAP har dominant arvegang.  Noen polyposesyndromer har recessiv arvegang, det vil si at en har arvet genfeil i begge kopiene av genet (biallelisk), en fra hver av foreldrene. Av disse har MUTYH-assosiert polypose vært kjent siden tidlig 2000-tall, mens NTHL1-assosiert polypose først ble beskrevet i 2015. NTHL1 koder for et protein (Endonuklease III-lignende protein 1) som har en viktig funksjon i DNA-reparasjon (Baseeksisjonsreparasjon= BER).  Nytteverdi av å identifisere personer med arvelige kreftsyndromer Det er viktig å identifisere familier og individer med økt risiko for CRC, siden det er mulig å tilby disse et regelmessig kontrollopplegg, inkludert koloskopi. Det har vist seg at dette gir en bedre prognose, da CRC kan oppdages på et tidlig kurativt stadium. For å få identifisert høyrisikoindivider er det viktig at gastrokirurger, gastroenterologer og onkologer er kjent med de ulike typene av arvelige CRC-syndromer. Disse syndromene...