Nye data for behandling af prostatakreft vil endre klinisk praksis

Best Practice Nordic | okt 2018 | ESMO 2018 | Onkologi /hematologi |

Det har vært et spennende ESMO 2018 for uro-onkologien. En studie viste at pasienter med metastaserende prostatakreft bør strålebehandles for å øke overlevelsen. Denne studien vil endre den kliniske praksis, ifølge Daniel Heinrich ved OUS. I denne MEDtalk redegjør han kort hvorfor denne studien ikke er det eneste som er klinisk relevant fra årets ESMO. Desverre var det også studier med et negativt resultat.