Nye norske tall: Færre nye tilfeller av type 2-diabetes, men flere lever med sykdommen

Paz Lopez-Doriga Ruiz | mai 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Paz Lopez-Doriga Ruiz
lege,
Avdeling for kroniske sykdommer
og aldring,
Folkehelseinstituttet

Hanne Løvdal Gulseth
lege, ph.d.,
Avdeling for kroniske sykdommer
og aldring,
Folkehelseinstituttet

Type 2-diabetes rammer mange og er en stor utfordring for folkehelsen, men vi har manglet oppdaterte representative nasjonale tall på forekomst og behandling. I en ny stor registerstudie fra Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus har vi analysert data fra alle innbyggerne i Norge mellom 30 og 89 år, totalt over 3 millioner mennesker, i perioden 2009-2014.1  Tallet på nye tilfeller (insidensen) av type 2-diabetes gikk ned i løpet av studieperioden, fra 609 per 100 000 innbyggere i 2009 til 398 per 100 000 i 2014. Tallet på nye tilfeller gikk ned for både farmakologisk og ikke-farmakologisk behandlet type 2-diabetes. Dette gjaldt for begge kjønn, i alle aldersgrupper, og for individer med både høy og lav utdanning. Det er flere menn enn kvinner som får type 2-diabetes. De fleste er i aldersgruppen 50-69 år, og type 2-diabetes er vanligere hos personer med lav utdanning enn hos personer med høy utdanning. Forekomst og nye tilfeller av type 2-diabetes varierer med landbakgrunn. Personer fra Asia og Afrika har 2-3 ganger høyere risiko for å utvikle type 2-diabetes enn etnisk norske.  Vi vet ikke om nedgangen i 2009-2014 var midlertidig, og om tallene etterpå har gått opp igjen eller videre nedover. Årsakene til den observerte nedgangen er også ukjent, men det kan ha sammenheng med endringer i livsstil eller nye diagnostiske kriterier for type 2-diabetes.  Det er påfallende at den samme nedgangen i nye tilfeller også er sett i andre land som USA, England og Skottland. Tallet på nyoppdaget diabetes kommer i tillegg til de som allerede lever med type 2-diabetes. I løpet av perioden 2009-2014 økte tallet på personer med type 2-diabetes i befolkningen.  I 2014 var det ca. 195 000 personer i aldersgruppen 30 til 89 år som hadde type 2-diabetes i Norge, altså mer enn enn 1 av 20 personer. Andelen økte fra 4,9...