Nyrenes betydning ved utvikling av essensiell hypertensjon

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Michael Hultström, forsker, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet Nyrene er viktige ved høyt blodtrykk både ettersom de blir skadet, og for at de til dels er ansvarlige for utviklingen av det høye blodtrykket. Normalt skal utskillelsen av salt og vann øke når blodtrykket øker gjennom det som kalles trykknatriurese, og med det holdes blodtrykket nede.1 Mekanismene bak dette er flere, men de viktigste er koplet til Renin Angiotensin Systemet og nyrens autoregulering av blodstrømmen og reabsorbsjonen av salt i tubuli.2 Ved lavt saltinntak øker frisettingen av renin fra nyrene. Renin omdanner pro-hormonet angiotensinogen till angiotensin I, som siden omdannes till angiotensin II av angiotensin converting enzyme (ACE). Angiotensin II er det aktive hormonet og virker ved å spare salt i kroppen og til å kontrahere blodkar. Tilsammen leder dette til at blodtrykket øker.3  Endret saltfølsomhet med alderen Blodtrykket er normalt ikke følsomt for saltinntak hos unge som kan senke reninfrisettingen effektivt ved høyt saltinntak. Når en passerer omtrent 50 år, får nok de fleste høyere blodtrykk hvis de spiser for mye salt, og ved denne alderen har det også vist seg effektivt å senke inntak av salt i maten.4 Dette beror på en forandret aktivitet i Renin Angiotensin Systemet og ved tubuloglomerulær feedback.5 Det finnes også et alternativt Renin Angiotensin System der enzymet ACE2 omdanner angiotensin I til angiotensin1,2,6-10 , som er en kortere molekylær variant av det aktive hormonet. Angiotensin1,2,6-10 har motsatt effekt i forhold til angiotensin II, det øker utskillelsen av salt og senker blodtrykket.11 Det har også vist seg å være viktig for å beskytte målorganer fra hypertensive skader.12 Et forandret nivå av ACE2 kan vare en mekanisme bak saltfølsomhet hos eldre og hos menn,13 dette er dog ikke nærmere studert. Angiotensinsystemet har sentral betydning De legemidler som er mest anvendt mot hypertensjon14 er alle...