Nytt om kuldeagglutinin-syndrom og KML

Best Practice Nordic | des 2017 | ASH 2017 |

Ny behandling av kuldeagglutinin-syndrom er nå en mulighet, ifølge Henrik Hjorth-Hansen, for pasienter som ikke responderer tilstrekkelig ved rituximab-behandling. Det er også nytt fra den nordiske KML-studie gruppe om en igangsatt studie med pasienter, som for annen gang har fått seponert TKI-behandlingen.