Økende bruk av selvhjelpsverktøy og apper gir muligheter – betydning for framtidas diabetesbehandling

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Eirik Årsand, forsker, ph.d., Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø Den teknologiske utviklingen – spesielt innen mobiltelefoni og sensorer, har ført til en stor økning av programvare for mobiltelefon (apper) og andre egenmestringsverktøy som aktivitetssensorer, blodstrykksmålere, pulsmålere, badevekter med datakommunikasjon og andre helsesensorer. Innen diabetes har det vært en økning fra 60 tilgjengelige apper på iTunes (altså for iPhone) i midten av 2009 til 260 apper i begynnelsen av 2011.1 Gjør man samme søket i mars 2013, finner man hele 613 apper. På Google Play app-biblioteket for Android mobiltelefoner finner man ytterligere 480 apper for diabetes. De fleste av disse er laget utenfor Norge og er dermed på engelsk, men for mange nordmenn blir ikke dette sett på som en hindring. Helsetjenestens forhold til helse-apper Selv om man bør være litt kritisk til å hive seg på bølgen med å utvikle ”en app for alt” – er det et faktum at folk i dag faktisk bruker både spesifikke diabetes-apper, men også apper for kosthold, slanking, trening og mer til. Et naturlig spørsmål blir dermed om helsetjenesten bør ta på seg ansvaret med å kvalitetssikre et utvalg apper for norske forhold og norske pasienter? Eller enda mer ambisiøst: Være med på å utvikle apper spesialtilpasset våre pasienter? Like selvfølgelig som at helsetjenesten i dag gir pasientene opplæring i bruk av blodsukkermåler og insulinpenn, -pumpe og medisiner, bør de kanskje også gi opplæring eller råd om andre verktøy som kan hjelpe til med mestring av pasientenes sykdom. Dersom helsetjenesten, eller andre, skal bidra med å utvikle og/eller bedømme selvhjelpsverktøy innen diabetes, kan kanskje noen av læringspunktene vår forskningsgruppe har kommet fram til over en 10-års periode være til nytte.2 Enkelhet, små informasjonsmengder og refleksjon Det mest opplagte læringspunktet vi erfarte var at pasienten ønsker et enkelt system....