Økt risiko for apopleksi ved kreft – spiller røyking en rolle?

Klaus Kaae Andersen | okt 2019 | Onkologi /hematologi |

Klaus Kaae Andersen
sjefsstatistiker, ph.d,
Kræftens Bekæmpelse

Tom Skyhøj Olsen
overlege, dr.med.,
Nevrologisk avdeling,
Bispebjerg Hospital

Kreft er assosiert med en større risiko for apopleksi. I det første året etter at kreftdiagnosen er stilt, vil risikoen for apopleksi ha økt med 30-40 %, og i året før diagnosen stilles (mens kreften er okkult) øker risikoen med 75-100 %.1 Dette er selvfølgelig ikke så mye sammenliknet med andre risikofaktorer for apopleksi, som for eksempel hypertensjon, atrieflimmer, diabetes og røyking, hvor risikoen øker mellom to og fem ganger,2 men likevel stort nok til at kreft nå kan regnes blant risikofaktorene for apopleksi.3 Årsaken – eller årsakene – til kreftpasienters økte risiko for apopleksi er imidlertid ikke avklarte. Aktuelle oversiktsartikler3,4 lister opp et mangfold av mulige årsaker, som dog helt overveiende er sentrerte rundt cancermediert hyperkoagulabilitet. Nå viser en ny dansk studie,1 at en vesentlig årsak til kreftpasienters økte risiko for apopleksi kanskje er langt mer jordnær enn cancermedierende forstyrrelser i komplekse koagulasjonssystemer. Den økte apopleksirisikoen ses nemlig overveiende i forbindelse med røykerelatert kreft, og den ses ikke i det hele tatt hos pasienter med de tre hyppigste ikke-røykerelaterte kreftformene: prostatakreft, brystkreft og malignt melanom. Med andre ord kan røyking, snarere enn cancermediert koagulopati, vise seg å være den mest vesentlige årsaken til kreftpasienters økte risiko for apopleksi. Det er en kjent sak at en del hyppig forekommende krefttyper (lunge, hode/hals, nyre/urinveier, tykktarm, med mere) i varierende grad er relaterte til røyking. Forekomsten av lungekreft er ti ganger høyere hos røykere enn hos ikke-røykere, strupekreft er fem ganger hyppigere hos røykere og nyrekreft er dobbelt så hyppig hos røykere.5  Derfor ville man under alle omstendigheter forventet en økt forekomst av apopleksi hos pasienter med kreft bare på grunn røyking – i det minste hos pasienter med røykeavhengige krefttyper.  Metoden I Cancerregistret ble det i perioden 2003-2012 registrert 264 376 pasienter med kreft. Vi koblet Cancerregistret med Dansk Apopleksiregister, som...