Om BestPractice

BestPractice utgis av en uavhengig legefaglig redaksjon.

Alle artikler skrives av våre kollegaer som har god kunnskap og oversikt over det enkelte fagområde. Dette sikrer nærhet og faglig relevans. Den enkelte forfatters vurdering er ikke nødvendigvis dekkende for redaksjonens synskpunkter og er utelukkende uttrykk for skribentens egne meninger.

Målsetningen med BestPractice er i en kort og enkel form bringe erfaringsutveksling, debatt og best practices ut til våre kolleger.

Derfor ønsker vi svært gjerne ditt input og dine forslag om emner samt spørsmål som vedrører ditt daglige arbeide. Har du forslag, så kontakt oss gjerne på perole@bestprac.no.

Med vennlig hilsen
Redaksjonen

BestPractice er et tidsskrift, som er uavhenig av industrien og finansieres gjennom annonser. Annonsørerne har ingen innflytelse på innholdet av de enkelte artikler.

BestPractice – Faglig dialog mellom leger

Som leger mottar vi mye informasjon og materiale vi må bruke tid på å forholde oss til. Mye av informasjonen er dårlig tilpasset vårt fagområde, og blir derfor ofte oversett eller i beste fall bare raskt skummet.

Vi er derfor en gruppe leger innenfor forskjellige fagområder som er gått sammen for å lage et faglig tidskrift som er tilpasset vårt fagområde og vår kliniske hverdag.

Tidsskriftet formidler de viktigste kliniske forkningsresultater, redegjør for nye guidelines og setter fokus på presentasjoner fra såvel norske som internasjonale konferanser. Artiklene skrives av leger med stor fagkunnskap innenfor sitt fagområde som dermed sikrer faglig nærhet og relevans. Kort sagt så tilstreber vi å ha fokus på best practice innenfor nettopp vårt fagområde.

For hvert BestPractice magasin er det knyttet en legefaglig redaksjon av leger innenfor det enkelte fagområde. De er med å sikre kvaliteten på BestPractice. Les gjerne mere om de enkelte redaksjoner under redaksjonen.
BestPractice kommer ut i Danmark, Norge, Sverige og Finland innenfor forskjellige terapiområder. I Norge kommer BestPractice ut innenfor disse områder:

  • Smerte
  • Gastroenterologi
  • Infeksjonsmedisin
  • Diabetes. Hjerte/karsykdommer
  • Revmatologi
  • Lungemedisin
  • Dermatologi
  • Onkologi/Hematologi/Urologi
  • Psykiatri/Nevrologi

Har du spørsmål til redaksjonen eller forslag til artikler eller temaer, vennligst ta kontakt med: perole@bestprac.no


Legene bak BestPractice

 

Under ser du redaksjonene av leger som er med i Norge.