Opp med pulsen og ned med blodtrykket! – effekter av høyintensitets intervalltrening ved hypertensjon

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Harald Edvard Mølmen Hansen, MD, ph.d, Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet, Det Medisinske Fakultet, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, Trondheim Fysisk aktivitet er anbefalt som et effektivt tiltak for forebygging og behandling ved alle nivåer av hypertensjon.1 Det er velkjent at fysisk aktivitet reduserer blodtrykket både hos normotensive og hypertensive, men mest hos hypertensive personer.2 Utholdenhetstrening er mer effektivt enn styrketrening, men det er imidlertid ikke kjent hvilken treningsform, intensitet, frekvens eller lengde som er mest effektiv for å redusere blodtrykket. Dagens anbefalinger er lite spesifikke og gir råd om 30-45 minutter trening med moderat intensitet minimum tre ganger per uke. Nyere studier viser at strukturert trening med høyere intensitet gir langt bedre effekter som kan sammenlignes med resultater av medikamentell behandling.3-6 Verdens helseorganisasjon (WHO) angir at den største globale trussel mot folkehelsen er høyt blodtrykk, og det er estimert at 13 prosent av alle dødsfall i verden er knyttet til hypertensjon.7 Forekomsten av høyt blodtrykk er økende og er nært relatert til levevaner som mosjon og kosthold. Man kan derfor anta at høyt blodtrykk er den viktigste modifiserbare risikofaktoren for hjerte-karsykdommer og død. Inaktivitet er estimert til alene å stå for 5-15 prosent av utviklingen av hypertensjon. Høy grad av fysisk aktivitet og høy kondisjon har sammenheng med lavere forekomst av kardiovaskulær sykelighet og dødelighet, samt totaldødelighet i befolkningen.8 Dette er også vist blant personer med hypertensjon.9-11 Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kardiovaskulær sykelighet, mortalitet og totalmortalitet er sterk, uavhengig, invers og gradert.8 Fysisk aktivitet og kondisjon Fysisk aktivitet kan varieres med ulike metoder og med ulik frekvens, intensitet og lengde. Mengden av fysisk aktivitet defineres ut fra dose og intensitet. Dose refererer til mengden av energi som brukes under fysisk aktivitet, oftest målt som mengde forbrukte kalorier. Intensitet speiler raten av energiforbruk, målt enten som absolutt intensitet (oftest målt som...