Oppsiktsvekkende resultater ved strålebehandling

Best Practice Nordic | okt 2018 | ESMO 2018 | Onkologi /hematologi |

Strålebehandling av primærtumoren hos pasienter med metastaser har hittil ikke vært benyttet ut fra den antakelse at det ikke nytter å strålebehandle primærtumoren når det allerede er metastasering. Positive resulater presentert ved ESMO kan imidlertid utfordre denne antakelsen, men kan også være utfordrende i forhold til strålekapasiteten, forteller Jan Oldenburg, overlege, ph.d., Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus

<script src=”https://fast.wistia.com/embed/medias/d3ciqts59b.jsonp” async></script><script src=”https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js” async></script><div class=”wistia_responsive_padding” style=”padding:56.25% 0 0 0;position:relative;”><div class=”wistia_responsive_wrapper” style=”height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;”><div class=”wistia_embed wistia_async_d3ciqts59b seo=false videoFoam=true” style=”height:100%;position:relative;width:100%”><div class=”wistia_swatch” style=”height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;”><img src=”https://fast.wistia.com/embed/medias/d3ciqts59b/swatch” style=”filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;” alt=”” onload=”this.parentNode.style.opacity=1;” /></div></div></div></div>