Pasientorienterte retningslinjer for behandling av diabetes i Finland

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Antti Virkamäki, MD, ph.d., koordinerende forfatter av FCCD 2005-2010, overlege Mehiläinen diabetesklinikk, Helsinki, Finland Juha Saltevo, MD, PhD , m ember of the FCCD Workgroup since 2005 , Head Physician of the D iabetology in the Medicine, department, Central Finland Central Hospital,Jyväskylä .Juha Saltevo, MD, ph.d., medlem av FCCDs arbeidsgruppe fra 2005, overlege diabetes, medisinsk avdeling, Sentralsykehus, Jyväskylä, Finland Retningslinjene for behandling av diabetes har i de senere årene endret seg i en mer pasientorientert retning. Det mest tydelige eksempelet på dette er antagelig ADA/EASDs (The American Diabetes Association and The European Association for the Study of Diabetes) retningslinjer,1 som i løpet av få år har gått fra å være en konservativ og restriktiv behandlingsanbefaling, til å bli fleksible retningslinjer som understreker viktigheten av klinisk vurdering i hvert trinn av beslutningsprosessen. Begrepet «personalized therapy», personlig medisin, betyr at den kliniske diagnose som stilles har som forutsetning en detaljert karakteristikk av hver enkelt pasients sykdomsbilde. Det betyr at medisinsk dokumentasjon, kunnskap, og sunn fornuft skal være grunnleggende for behandlingen av hver enkelt pasient. Det endelige målet skal være å optimalisere terapeutiske tiltak samtidig med at kostnadene holdes lavest mulig. I denne artikkelen fremlegges de viktigste hovedtrekkene i de finske retningslinjer for behandling av diabetes (utarbeidet av Finnish Current Care Guidelines for Diabetes (FCCD)), basert på erfaringer gjennom de siste fem årene. Bakgrunn Finnish Current Care Office er en uavhengig instans knyttet til det vitenskapelige medisinske selskap i Finland Duodecim. Frem til i dag har Finnish Current Care Office utarbeidet veiledning for mer enn 100 vanlige sykdommer og tilstander, og har etablert seg nasjonalt som en pålitelig kilde for evidensbaserte tiltak. Før det praktiske arbeidet med å utarbeide retningslinjer begynner, mottar institusjonen forslag fra ulike medisinske felt som er relevante for området det skal utarbeides retningslinjer for. Disse godkjennes deretter av styret...