Pasientstyrt antikoagulasjonsbehandling – en bedre og tryggere behandling?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Ellen E. Brodin, overlege, amanuensis, Hematologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Hematologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge Antikoagulasjonsbehandling med warfarin forebygger trombose og emboli ved en rekke tilstander som atrieflimmer, lungeemboli, dyp venetrombose og mekanisk hjerteklaff.1 Kvaliteten i warfarinbehandlingen vurderes oftest ved hjelp av tiden (prosent) pasienten har INR-verdier i terapeutisk område (TTR). Det er store individuelle variasjoner i doseringen av warfarin. Dette skyldes i stor grad genetiske faktorer,1 men i tillegg vil faktorer som kosthold, medikamenter, fysisk aktivitet, hormoner og sykdom også påvirke PT-INR-nivået. For mange pasienter kan det derfor være vanskelig å opprettholde et stabilt PT-INR-nivå. Målet med warfarinbehandlingen er at pasienten skal ha PT-INR-verdier mest mulig innenfor terapeutisk område for å redusere komplikasjoner som blødninger, tromboemboliske hendelser og død.2-6 Tradisjonelt behandles og følges pasienter på oral antikoagulasjonsbehandling i Norge hos sin fastlege med legebesøk og blodprøvetakinger hver tredje til fjerde uke. Man antar at tid i terapeutisk PT-INR-område bare er 50-60% ved en slik testfrekvens.7  Ukentlig PT-INR-måling gjør at tiden i optimalt PT-INR-område øker til 77-85%,8,9 og antall komplikasjoner reduseres.3,4 Ukentlige INR målinger på legekontoret er ressurskrevende både for pasient og lege. I løpet av de siste årene har det blitt utviklet flere forskjellige instrumenter for Point-of-care som gjør at pasienter selv kan analysere PT-INR ved kapillær blodprøvetaking. Det mest brukte er CoaguChek XS (Roche Diagnostics, Sveits). Studier har vist godt samsvar mellom CoaguChek XS og sykehusinstrumenter. Egenkontroll og egenmåling av antikoagulasjonsbehandling Ved egenkontroll utfører pasienten egenmåling av PT-INR og doserer warfarin selv utfra den verdien man måler. Ved egenmåling analyserer pasienten PT-INR selv, men legen er ansvarlig for dosering. En rekke kliniske studier med egenmåling av PT-INR og egendosering av warfarin har vist signifikant reduksjon i mortalitet, tromboemboliske hendelser og blødninger, sammenlignet med konvensjonell behandling. De fleste land i Europa har tilbud om egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling til...