Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft

Best Practice Nordic | Sep 2017 | ESMO 2017 |

Behandling med Pembrolizumab tolereres godt, forlenger overlevelsen og gir bedre livskvalitet. Derfor er Ronald de Wit, profesor ved Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, Nedrerland, ikke i tvil om at Pembrolizumab blir ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft. Klikk på bildet og hør hans argumenter.