PET og MDR negativitet som prognostisk markør ved follikulært lymfom

Best Practice Nordic | Jun 2018 | EHA 2018 |

Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser behandling av follikulært lymfom med obinutuzumab i kombinasjon med kjemoterapi sammenlignet med Mabthera. I denne MEDtalk viser Christiane Pott verdien av PET og MDR-negativitet hos pasienter som prognostisk markør.