Primær prevensjon av koronarsykdom

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Stefan Agewall, professor, overlege, Hjerteklinikken, Oslo universitetssykehus Ullevål Koronar hjertesykdom (CHD) er den ledende årsaken til dødelighet i den industrialiserte verden, og vil kanskje også snart være det i andre deler av verden. Behandling av hjerteinfarkt (MI) har endret seg dramatisk i løpet av de siste 20 årene. Invasive intervensjoner og aggressiv farmakologisk behandling er standard for MI-behandling nå til dags. Hånd i hånd med de forbedrede behandlingsmetodene har dødelighet på sykehus sunket dramatisk. Behandling av en akutt MI vil trolig fortsette å forbedres, men den store utfordringen for fremtiden vil være primærforebygging. Alder, det å være mann og hereditet kan ikke endres. Koronar risiko øker med alderen og menn lider av CHD tidligere i livet enn kvinner.   Røyking Sigarettrøyking representerer den viktigste kilden til sykelighet og tidlig død i verden som kan forebygges. Røyking er ansvarlig for 50 % av alle unødvendige dødsfall og halvparten av disse er på grunn av kardiovaskulær sykdom.1,2 Det er en gradert relasjon mellom CHD-risiko og røyking. Det selv å røyke noen sigaretter daglig er knyttet til økt risiko.3,4 Passiv røyking har også vist seg å øke risikoen for CHD.5 Fordelene ved røykeslutt er godt etablert.4,6 I klinisk praksis bør vurdering av røykfri status gjøres ved enhver anledning. Det er ingen aldersgrense på fordelene ved røykeslutt. I kliniske studier er det i snitt bare rundt 2 % som slutter uten farmakoterapi eller rådgiving. Evidensbaserte retningslinjer anbefaler nikotin-erstattende terapi som bupropion og varenicline som effektive alternativer når man skal slutte å røyke. Siden sigarettrøyking er et generelt helseproblem har også samfunnet et ansvar for å motvirke røyking med skatter og lover. Allerede etter noen år vet vi at røykeforbud på offentlige steder og på arbeidsplasser tydelig er forbundet med en reduksjon i CHD-insidens.7 Usunne matvalg Kosthold spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av optimal...