Privacy

Fra redaksjonen om BestPractice
BestPractice lages av en uavhengig legefaglig redaksjon. Alle artikler skrives av våre kollegaer med stor kunnskap innenfor det enkelte fagområde, noe som sikrer nærhet og faglig relevans. Den enkelte forfatters vurdering er ikke nødvendigvis dekkende for redaksjonens synspunkter, og er utelukkende et uttrykk for skribentens egne holdninger. Målsetningen med BestPractice er i en kort og lettfattlig form å bidra til erfaringsutveksling, debatt og best practices innen det enkelte fagområdet.

Av den grunn ønsker vi gjerne ditt input og dine forslag om emner og spørsmål, som vedrører ditt daglige arbeide og/eller forskning. Har du forslag, så kontakt oss på redaktionen@bestprac.no
BestPractice er et tidsskrift, som er uavhengig av industrien og finansieres gjennom annonser. Annonsørerne har ingen innnlytelse på innholdet av de enkelte artikler.

Om distribusjon
BestPractice er forbeholdt helsepersonell.
Adgang til å lese BestPractice online og motta nyhetsmails, krever opprettelse av en profil på bestprac.no
Login til bestprac.no er forbeholdt helsepersonell, da websitet inneholder informasjon om reseptpliktige legemidler.
Helsepersonell er definert som leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og sykepleiere. Hvis du ikke er omfattet av legemiddellovens definisjon av helsepersonell, vil ditt login kun gi adgang til artikler og ikke til legemiddelreklamer.
BestPractice sendes gratis via mail og post til leger innenfor de aktuelle BestPractice områder. Hvis du behandler pasienter innenfor det fagfeltet hvor BestPractice kommer ut og du ikke mottar BestPractice kan du melde deg på bestprac.no eller skriv til info@bestprac.no, så skal vi sørge for at du mottar BestPractice på din arbeidsplass.

Om nyhetsbrev
Når du har en profil på bestprac.no mottar du nyhetsmails.
BestPractice sender en nyhets e-mail i forbindelse med hver utgivelse av BestPractice og
når det kommer andre nyheter og servicetilbud.
(Min. 1-2 nyhetsmails i måneden, avhengig av dine valgte interesseområder)
Du bestemmer alltid om du vil slutte å motta E-post under din profil på bestprac.no

Om persondata
Personopplysninger behandles innenfor BestPractice i overensstemmelse med persondataloven.
Personoplysninger brukes til at gjennomføre den service som opplysningene er samlet inn for. Opplysningene brukes til å få større kjennskap til deg og de øvrige brukere av websitet. Denne bruk kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser, som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier.
Du kan kontakte oss for informasjon om de opplysninger vi har registrert.
Vi vil i visse tilfelle kunne sende videre navn, tittel, adresse, som du oppgir på hjemmesiden. F.eks. som adresseliste til utsendelse av BestPractice tidsskrifter og materialer, deltakerliste til webinar og lignende service, eller i forbindelse med godkjennelse av deg som bruker. Oppysninger videresendes som informasjon og ikke for videre bruk av tredjepart.

Om ansvarsfraskrivelse
All bruk av informasjoner på bestprac.no skjer på brukerens eget ansvar. Alle rimelige tiltak er truffet for at sikre nøyaktige og oppdatere oplysninger på dette website.
Informasjonene som publisert på hjemmesiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter  eller trykkfeil.
BestPractice ApS eller annonsører eller leverandører er ikke ansvarlige for indirekte skader eller skader senere eller annen form for skade som følge av tapt adgang, data eller driftstap oppstått i forbindelse med anvendelse eller presentasjon av opplysninger websitet. Ved spørsmål om et spesifkt  helserelatert emne bør en helsefaglig person kontaktes. Der foretas jevnlig endringer av opplysningene på hjemmesiden.  BestPractice og/eller de relaterte leverandører kan når som helst foreta forbedringer og/eller endringer i informasjoner på websitet.

© BestPractice
Alle rettigheter til tekst og bilder tilhører BestPractice ApS og de respektive opphavspersoner.