Psoriasis assosiert med antipsykotika – en case-rapport

Camelia-Eugenia Bujor | okt 2019 | Dermatologi |

Camelia-Eugenia Bujor
avdelingslege,
Psykiatrien,
Aalborg Universitetshospital

Antipsykotika er en heterogen gruppe legemidler, og disse kan gi uventede bivirkninger. I denne artikkelen er det fokus på en mulig sammenheng mellom psoriasis og antipsykotika.  Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, karakterisert ved overdreven vekst og avvikende differensiering av keratinocytter. Etiologien for psoriasis er ikke fulllstendig forstått, men den involverer både genetiske risikofaktorer og miljøfaktorer.  Genetiske analyser viser at gener forbundet med utvikling, differensiering og/eller funksjon av immunceller, samt gener som er viktige for epidermal differensiering og hudbarrierefunksjon, er involvert.1 Flere faktorer er kjent for å forverre psoriasis, som for eksempel traumatisk skade på huden, fysisk og psykisk stress, kaldt vær og overdrevet alkoholinntak. Dette gjelder også visse legemidler, som for eksempel lithium, betablokkere, carbamazepin og natriumvalproat, samt antipsykotika. Alle disse stoffene har immunmodulerende virkninger.2,3 Case Pasienten er en ung kvinne diagnostisert med ICD-10 F20.0 paranoid schizofreni. Hun er ikke disponert for psoriasis. Da hun var to år var hun på undersøkelse to ganger hos praktiserende lege på grunn av eksem på øyelokkene og i håndflatene. Da hun var fem, hadde hun igjen kontakt med legen sin – denne gangen om fødselsmerker og en plantar vorte. Pasienten ble diagnostisert med schizofreni da hun var 17 år gammel. Tidspunktet da hun fikk diagnosen refereres til som T0. Deretter påbegynte hun behandling med Quetiapin, og fikk tatt relevante prøver i denne forbindelsen. To måneder senere ble Simvastatin tilføyd på grunn av forhøyet kolesteroltall. I de følgende månedene opplevde pasienten uakseptabel vektøkning. Ved T0 pluss syv måneder ble behandlingen med Quetiapin seponert og Aripiprazol initiert, med en dose på 5 mg/dag, som gradvis ble økt til 15 mg/dag i løpet av to måneder. Ved T0 pluss 12 måneder ble det initiert behandling med Melatonin på grunn av søvnløshet.  Melatonin ble avbrutt ved T0 pluss 20 måneder. Samtidig ble behandling med Sertralin initiert....