Psykologiske aspekter ved diabetesbehandling

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Ane Wilhelmsen-Langeland, psykolog, ph.d., Institutt for Psykologisk Rådgivning og Bergen Søvnsenter Hva er psykologi? Psykologi defineres ofte som viten om hvorfor mennesker tenker, føler og handler (atferd) slik vi gjør. På hvilken måte har tanker, følelser og atferd innvirkning på diabetesbehandling? Eller - et mer relevant spørsmål er kanskje på hvilken måte har tanker, følelser og atferd ikke innvirkning på diabetesbehandling. Tenk på dette - finnes det tider på døgnet der du ikke tenker noe, ikke føler noe og ikke gjør noe? Selv når du sover har tanker og følelser og ikke minst atferd betydning for om du har lagt til rette for en god og rolig natts søvn. For den som har diabetes er blant annet insulindosering, tablettdosering, matinntak og aktivitet dagen i forveien viktig for hvordan nattens søvn blir. Nylig har Sanjay Kalra og kolleger (2013) publisert nasjonale anbefalinger for psykososial behandling av diabetes i India.1 Her trekkes det frem at på tross av at psykososial tilnærming er essensielt for å forstå biomedisinske utfall ved diabetes, er det sjelden dette legges vekt på i retningslinjer og nasjonale anbefalinger. Dette gjelder også her i nord. Ved diagnosetidspunkt Vi kan tenke oss at ved diagnosetidspunkt er det mange tanker og følelser som surrer rundt i hodet og kroppen til den som får beskjeden. Det kan for eksempel være: Har jeg gjort noe galt, har jeg påført meg selv denne sykdommen? Hva vil folk tro, de vil sikkert tenke at jeg har spist for mye sukker! Må jeg ta sprøyter hver dag resten av livet? Det orker jeg ikke! Tenk om barna mine kan få det – er det arvelig? Hvordan skal jeg få dette til? Må jeg legge om kostholdet nå? Kan jeg aldri mer spise sjokolade? Hva vil mannen min si? Endelig fikk jeg en diagnose, nå kan...