Real world data kan vise verdien av screening av prostatacancer

BestPractice | okt 2018 | ESMO 2018 | Onkologi /hematologi |

Måling av PSA-verdien har medført at en lang rekke pasienter med prostatacancer i dag diagnostiseres og behandles hurtigere. Noen undersøkelser har vist at screening for prostatacancer med PSA-test også kan redusere mortaliteten. I denne MEDtalk redegjør Jan Oldenburg for, hvordan to millioner PSA-prøver knyttet til enkeltpersoner og data fra Kreftregisteret i Norge kanskje kan gi svaret på verdien av screening ved prostatacancer. Det norske projekt kombinerer således ”big data og real world data” for å gi et så presist svar som mulig.

<script src=”https://fast.wistia.com/embed/medias/o37jknkht9.jsonp” async></script><script src=”https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js” async></script><div class=”wistia_responsive_padding” style=”padding:56.25% 0 0 0;position:relative;”><div class=”wistia_responsive_wrapper” style=”height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;”><div class=”wistia_embed wistia_async_o37jknkht9 seo=false videoFoam=true” style=”height:100%;position:relative;width:100%”><div class=”wistia_swatch” style=”height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;”><img src=”https://fast.wistia.com/embed/medias/o37jknkht9/swatch” style=”filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;” alt=”” onload=”this.parentNode.style.opacity=1;” /></div></div></div></div>