Redusert foreskrivning av analgetika, hypnotika og anxiolytika etter innsatt hofteprotese

Tone Blågestad | Nov 2016 | Smerter | Fastleger |

Tone Blågestad
psykolog, ph.d.-student,
Institutt for klinisk psykologi,
Universitetet i Bergen

Hofteprotesekirurgi er en av de mest vellykkede medisinske og kirurgiske behandlingene.1 Årlig gjennomgår over 7000 personer denne operasjonen i Norge, som oftest for idiopatisk coxartrose (Nasjonalt proteseregister). Nattlige smerter er en av hovedindikasjonene for operasjon.2 Over 80 prosent av pasientene som venter på operasjon våkner opp om natten på grunn av smerter.3 Reduksjon av smertene og forbedret funksjon i leddet er vist etter hofteprotesekirurgi.4,5 Behandlingen viser også positive effekter på søvnproblemer.6,7 Reduksjonen av smerte og den positive effekten på søvnproblematikken illustrerer en gjensidig relasjon mellom søvn og smerter hos disse pasientene.8 Høyt forbuk av legemidler blant eldre og kroniske smertepasienter Eldre, og spesielt kroniske smertepasienter, er storforbrukere av medikamenter. Analgetika og psykotropiske medikamenter blir ofte forskrevet for å kontrollere smerter og søvnproblemer.3 Eldre har ofte flere sykdommer samtidig, noe som gjør det nødvendig å bruke flere legemidler samtidig. Med flere legemidler øker sannsynlighet for bivirkninger og interaksjoner.9 Vanlige legemidler for smerter, som NSAIDs (non steroid anti-inflammatory drug) anbefales ikke for eldre pasienter på grunn av økt risiko for blødninger i mage/tarm, nyresvikt, hjerteinfarkt og hjertesvikt. NSAIDs svekker også effekten av en rekke blodtrykks- og hjertemedisiner.10,11 Opioider kan være et godt alternativ for pasienter med osteoartrose som ikke responderer på behandlingen med paracetamol, og som har kontraindikasjoner for NSAIDs. Imidlertid er bieffekter som kognitiv svekkelse, fall, risiko for toleranse, avhengighet og overdose tilstede.12 En rekke hypnotika er effektive for kortsiktig behandling av søvnproblemer, men langtidsbruk av hypnotika er ikke anbefalt grunnet risiko for avhengighet og toleranse.13 Allikevel blir hypnotika ofte foreskrevet over lengre tid, særlig til eldre.14 Søvn hos kroniske brukere av hypnotika er vist å være av like dårlig kvalitet som hos insomnipasienter.15 Langtidsbruk av hypnotika vil sjelden gi fordeler hos eldre pasienter. Aldersrelatert sårbarhet for legemiddelbruk, og en økt risiko for interaksjonseffekter ved polyfarmasi, gjør tiltak som kan redusere legemiddelbruken...