Screening for atrieflimmer?

Trygve Berge | mai 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Trygve Berge
lege, ph.d.,
Forskningsavdelingen
og medisinsk avdeling,
Bærum sykehus,
Vestre Viken HF

Atrieflimmer er den vanligste arytmien i klinisk praksis, med en forekomst på minst 3 % i den voksne delen av befolkningen.1 I tillegg har en ikke ubetydelig andel av befolkningen ukjent atrieflimmer. Samtidig vet vi at atrieflimmer er en av de viktigste risikofaktorene for hjerneslag. Er screening blant utvalgte deler av befolkningen noe som bør vurderes? Atrieflimmer og risiko for hjerneslag Det har lenge vært antatt at ca. 1/3 av alle med atrieflimmer er udiagnostiserte. Dette anslaget er imidlertid høyst usikkert. Fra klinisk praksis vet vi at atrieflimmer rammer pasienter svært ulikt – noen har betydelige plager, mens andre rapporterer få eller ingen symptomer. Tidligere studier tyder på at 10-40 % av de med atrieflimmer er udiagnostiserte eller asymptomatiske.2-5  Atrieflimmer er en viktig risikofaktor for hjerneslag. Svenske registerdata har vist at 33 % av hjerneslagpasienter hadde kjent atrieflimmer, eller fikk påvist dette kort tid etter hjerneslaget, og en svært lav andel brukte antikoagulasjon forut for hjerneslaget.6 Norsk hjerneslagregister har rapportert at 25 % av norske hjerneslagpasienter hadde kjent atrieflimmer, men her er tilfeller oppdaget etter hjerneslaget ikke medregnet.7 Selv om atrieflimmer ikke alene er årsaken til hjerneslaget hos alle disse, regnes ofte minst 10 % av hjerneslagene som forårsaket av atrieflimmer – og enkelte studier har antydet at andelen kan være så høy som 20 %.8 Vurdering av risiko for hjerneslag og indikasjon for forebyggende antikoagulasjonsbehandling er sentralt hos alle pasienter med atrieflimmer. CHA2DS2-VASc-score er anbefalt brukt for å beregne risiko (tabell 1).  Antikoagulasjon skal vurderes hos alle pasienter med score ≥1, og er sterkt anbefalt hos alle med 2 poeng eller mer. Dette betyr at pasienter med en eller flere komorbide tilstander, f.eks. hypertensjon eller diabetes, bør ha antikoagulasjon. Etter 65-årsalderen bør de aller fleste, så sant det ikke foreligger sterke kontraindikasjoner, tilbys slik behandling.9 Screening for ukjent atrieflimmer...