Sekventering av behandling ved KLL

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Selv om en lang rekke studier av behandling ved KLL nå pågår, så er det allerede en utfordring hvordan vi sekventerer behandlingen og designer studier, slik at de gir den mest optimale kunnskap for våre pasienter.