Selvstendig næringsdrivendes arbeidserfaringer under og etter kreftbehandling

Steffen Torp | okt 2019 | Onkologi /hematologi |

Steffen Torp
professor, dr. philos.,
Institutt for helse-,
sosial- og velferdsfag,
Høgskolen i Sørøst-Norge

Birgit Brusletto
ph.d.-student, MSc,
Institutt for helse-,
sosial- og velferdsfag,
Universitetet i Sørøst-Norge

Selvstendig næringsdrivende utgjør 7 % av den norske arbeidsstokken1 og er en viktig gruppe som bidrar positivt til samfunnet gjennom gründervirksomhet, jobbskaping og finansiell vekst. Gruppen er svært heterogen, ved at det både er høyt utdannede med god inntekt (f.eks. advokater og leger) og lavt utdannede med lav og usikker inntekt (f.eks. håndverkere, bønder, butikkeiere og leiearbeidere).  Selvstendig næringsdrivende har i NAV ingen særlige fordeler verken, som foretak eller som den «næringsdrivende ansatte». Tvert imot, så er de underlagt andre regler og begrensninger fra det offentlige ved at de ikke får utbetalt like mye sykelønn som lønnstakere (kun 66 % av tidligere inntekt) og først etter 17 dager, med mindre de har tegnet egen forsikring.2  Mer kompleks økonomisk situasjon Egenmelding kan ikke benyttes når en selvstendig næringsdrivende er syk. Det de alle har til felles er at de er sin egen arbeidsgiver og står ansvarlig økonomisk for foretaket med hele sin personlige formue. Privatøkonomi og økonomien i foretaket er derfor sammenvevd, og kan gjøre den økonomiske situasjonen mer kompleks enn for vanlige lønnstakere. Mange arbeider alene og utfører eller styrer administrative oppgaver og regnskap selv, i tillegg til selve hovedvirksomheten i foretaket.  I tillegg til helse- og livskvalitetsgrunner har med andre ord den selvstendig næringsdrivende en interesse av ikke å bli syk av økonomiske grunner. Hvis man først blir det, kan det være vanskelig å ta inn en kvalifisert vikar, da driften av slike foretak ofte er sterkt knyttet til den personen som driver det, og fordi det å lønne og eventuelt drive opplæring av andre mens man er syk ikke alltid er mulig å få til. Arbeidsoppgavene er ofte komplekse, ved at de omfatter både faglig utførelse, administrasjon, økonomi og ivaretakelse av relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.  Særlig utsatt gruppe Internasjonal forskning viser at selvstendig næringsdrivende er mer...