Skal pasienten få sende e-post til legen?

BestPractice | Jul 2016 | Dermatologi |

Av Thomas Roger Schopf, hudlege, Universitetssykehuset Nord-Norge Internett og e-post har revolusjonert kommunikasjonen mellom mennesker, privat og på jobb. Sammenlignet med brev er bruk av e-post raskere og enklere. E-post har også i visse sammenhenger erstattet telefonen. Mottakeren av e-post behøver ikke å være pålogget pc-en samtidig med personen som sender e-posten, slik det er når man snakker sammen på telefon. Dette åpner for færre forstyrrelser på arbeidsplassen, idet man selv bestemmer når man vil besvare en henvendelse. Likevel har e-post og liknende web-baserte applikasjoner foreløpig vært lite brukt i helsevesenet. Hvorfor er det slik? Vi vet at pasientene ønsker å kommunisere med legen via internett. Ofte hører man argumentasjon fra leger om at terskelen for når pasienten tar kontakt blir lavere, og at det skapes unødig merarbeid. Hvilke praktiske erfaringer eksisterer på elektronisk kommunikasjon mellom lege og pasient? Og hva sier loven om dette? Jeg skal prøve å belyse disse problemstillingene og dermed forhåpentligvis inspirere flere leger til å vurdere å ta i bruk moderne kommunikasjonsløsninger i kontakten med sine pasienter. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge har Hud- og barneavdelingen i en randomisert studie prøvd ut å veilede pasienter med atopisk eksem via en sikker internettforbindelse. I perioden 2005-2007 hadde foreldrene til 50 barn med atopisk eksem (alder 0,5-12 år) tilbud om å kontakte hudavdelingen når som helst gjennom en e-postliknende applikasjon med mulighet for å sende digitale bilder. Alle pasientene hadde før oppstart av studien møtt til en time ved poliklinikken. Hensikten med studien var å gi foreldrene mulighet til rask hjelp når eksemet blusset opp. Vi mottok totalt 158 henvendelser via internett. Begrenset tidsforbruk ved internett-konsultasjon En analyse av tidsbruken (gjennomført på et utvalg av meldingene) viste at legen i 60 % av tilfellene brukte mindre enn fem minutter på å lese og besvare en henvendelse fra far eller...