Skriftlig situasjonstilpasset tilbakemelding på mobil til pasienter med type 2-diabetes – En framtidsrettet intervensjon?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Andréa A. G. Nes, lektor, ph.d.-stipendiat, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Hilde Eide, professor, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud (HIBU), Drammen Diabetes type 2 er et av de største helseproblemene vårt moderne samfunn står overfor. Disse pasientene har ofte redusert helserelatert livskvalitet, fare for en stadig forverret helsetilstand og mulig tidlig død med mindre de ikke endrer helsevaner i sunnere retning, får kontroll over blodsukkeret og øker sitt aktivitetsnivå.1,2 Bedre mestring av sykdommen kan påvirke helsetilstanden positivt og øke livskvaliteten.3,4,5 Veiledning basert på kognitiv atferdsterapeutiske prinsipper (CBT), kan være effektivt for å oppnå blodsukkerkontroll.6 Som oftest blir CBT-intervensjoner gjennomført i en klinisk setting en gang i uken eller sjeldnere, men også web-basert CBT er like effektivt.7 Pasienter arbeider vanligvis med å endre dysfunksjonelle tankemønstre som påvirker hva de gjør og hvordan de føler seg. Det er en utfordring å utvikle intervensjoner som påviser varig effekt. Kommunikasjon ved hjelp av mobile trådløse enheter som smarttelefoner og lesebrett har blitt en integrert del av det norske samfunnet som i resten av verden. Bruk av internett øker også fortsatt. Flere og flere mennesker får sin informasjon fra internett.8,9,10 Denne teknologien åpner opp nye muligheter for helsevesenet. Bakgrunn Vår forskning stammer fra Nederland11 og en norsk studie der pasienter med langvarige muskelskjelettsmerter deltok.12,13,14 Metoden er et veiledningstilbud, der smarttelefon og internett anvendes.15 Veiledningen er basert på CBT-prinsipper og gis skriftlig via en smarttelefon. På denne måten får pasientene veiledning knyttet til dagliglivets små og store hendelser i nærhet til situasjonen slik pasienten selv opplever denne (situasjonstilpasset tilbakemelding/situasjonsfeedback). Tilbakemeldingene gis skriftlig, raskt og daglig i en måned. Vi har videreutviklet denne metoden og tilpasset intervensjonen til å støtte pasienter med diabetes type 2. Dette ble utført gjennom en pilotstudie kalt ″I-care”.16 Innen CBT benyttet vi «Acceptance...